14
تیر
photo_2017-01-29_09-12-00-696×374
بخش دوم، ورکشاپ آموزشی اثربخش
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
مشهد

۶) اضافه کردن جزئیات ضروری حال که شما مخاطبان خود را شناختید، می‌دانید چه چیزی به آن‎‌ها آموزش دهید و چگونه این آموزش را...

09
مرداد
design-workshop-15-04-2013-panorama
بخش اول،ورکشاپ آموزشی اثربخش
4:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ
مشهد

«ورکشاپ» و یا به زبان ساده‌تر «کارگاه‌» به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. ورکشاپ‌های آموزشی...

28
آذر
دوره های بزرگسالان
معرفی دوره ی بزرگسالان
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ
مشهد

معرفی دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و از دو بخش دوره های مبتدی و میانی(24 ترم) و دوره های...

14
تیر
photo_2017-01-29_09-12-00-696×374
بخش دوم، ورکشاپ آموزشی اثربخش
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
مشهد

۶) اضافه کردن جزئیات ضروری حال که شما مخاطبان خود را شناختید، می‌دانید چه چیزی به آن‎‌ها آموزش دهید و چگونه این آموزش را...

09
مرداد
design-workshop-15-04-2013-panorama
بخش اول،ورکشاپ آموزشی اثربخش
4:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ
مشهد

«ورکشاپ» و یا به زبان ساده‌تر «کارگاه‌» به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. ورکشاپ‌های آموزشی...

28
آذر
دوره های بزرگسالان
معرفی دوره ی بزرگسالان
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ
مشهد

معرفی دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و از دو بخش دوره های مبتدی و میانی(24 ترم) و دوره های...

28
آذر
دوره های بزرگسالان
معرفی دوره ی بزرگسالان
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ
مشهد

معرفی دوره بزرگسالان مختص رده سنی 15 سال به بالا بوده و از دو بخش دوره های مبتدی و میانی(24 ترم) و دوره های...

09
مرداد
design-workshop-15-04-2013-panorama
بخش اول،ورکشاپ آموزشی اثربخش
4:00 ب.ظ - 11:00 ب.ظ
مشهد

«ورکشاپ» و یا به زبان ساده‌تر «کارگاه‌» به رویدادهای کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار می‌شوند. ورکشاپ‌های آموزشی...

14
تیر
photo_2017-01-29_09-12-00-696×374
بخش دوم، ورکشاپ آموزشی اثربخش
5:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
مشهد

۶) اضافه کردن جزئیات ضروری حال که شما مخاطبان خود را شناختید، می‌دانید چه چیزی به آن‎‌ها آموزش دهید و چگونه این آموزش را...